antec

Prosjekter

Bygg, eie og drive anlegg.

Antec jobber med å investere i egne fabrikker sammen med lokale samarbeidspartnere, som vil levere råvarene til våre installasjoner.

Vest Biogas

Stord, Norway

Anlegget skal behandle over 50.000 tonn bioavfall per år og vil være Norges mest avanserte fornybare biogassanlegg ved bruk av Antecs teknologi. Anlegget på Stord er bygget på en Industritomt i nærheten av et kaiområde. Kugjødsel og fiskeslam vil være hovedinnsatsen for produksjon av fornybar energi. Anlegget skal håndtere cirka 50.000 tonn organisk avfall per år og vil være Norges mest avanserte biogassanlegg, ved bruk av Antecs teknologi. For skipsfart og tungtransport skal den fornybare biogassen omdannes til flytende biogass (LBG). CO2 som fanges fra anlegget vil bli gjort tilgjengelig for kjøp av mat- og drivhusindustrien. Det fornybare biogassanlegget Stord er bygget i samarbeid med Renevo AS.

Malm Biogas

Båtsfjord, Norway

Vi har nylig bygget et fornybart biogassanlegg i Båtsfjord, på Liholmen, for å håndtere organisk avfall fra hele Øst-Finnmark i Nord-Norge. Tidligere ble disse avfallsstrømmene fraktet til Sverige. «Liholmen Biogass» er verdens nordligste biogassanlegg, lokalisert i Øst-Finnmark. Antec bygde og konstruerte et omfattende fornybart biogasssystem for å behandle husholdningsmatavfall, fiskeavfall og kugjødsel. Den fornybare gassen som genereres av anlegget skal brukes til å generere energi og varme for Liholmen Produksjon og andre virksomheter i området. Lokale bønder vil bruke biogjødsel som er tømt for metan. Anlegget startet sin virksomhet i desember 2020 og gir store miljøfordeler samtidig som det bidrar til et sirkulært fellesskap.

Bygg, Eiendom og Drift Anlegg

FoU-prosjekter

Planter som bruker Antec-teknologi

Kapasitet: ~45 GWh
AD-system: 10 Antec BioReaktorer
Råstoff: fiskesilage og slam, matavfall, gjødsel
Produksjon: LBG, flytende bio-CO2, bio-gjødsel
Oppstart: 2022
Sted: Norge

Storskala Industrielt biogassanlegg

Norway, est.2022

Denne anlegget med en kapasitet på 45 GWh behandler over 50 000 tonn biologisk avfall årlig og bruker Antecs teknologi. 10 BioReaktorer er plassert inne i hallen og skaper et stille, rent og luktfritt arbeidsmiljø i området, selv under tøffe værforhold.
Anlegget ble bygget i faser, der de første 4 reaktorene ble installert først for å muliggjøre økning i produksjonen, og ytterligere 6 reaktorer ble installert når mer råstoff ble tilgjengelig.
Antecs biogassproduksjonshall opptar bare 1000 m2 på et industriområde nær en kai. Ku gjødsel, matavfall og fiskeslam er hovedinngangene for produksjon av fornybar energi, CO2 og høykvalitets biogjødsel.

Småskala Industrielt biogassanlegg

Norway, est.2020

Denne 10 GWh-anlegget er det første kommersielle anlegget der Antec brukte eksisterende infrastruktur på industriområdet for å omgjøre et lager til en effektiv biogassanlegg. Tre Antec-reaktorer er plassert inni for å muliggjøre trygge og komfortable driftsforhold, også for å beskytte mot snøstormer og sterke vinder som er typiske for dette området. Anlegget er designet for å håndtere en blanding av gjødsel, fiskeslam fra fabrikken og kommunalt organisk avfall fra hele fylket. Anlegget er utstyrt med en hall for mottak av matavfall og en kraftvarmeanlegg for produksjon av elektrisitet og varme som brukes lokalt. Dette anlegget er et flott eksempel på sirkulær økonomi, da det produserer lokal energi og kvalitetsbiogjødsel for bruk i lokalsamfunnet.
Small - scale Industrial biogas plant
Small-scale farm-based biogas plant

Småskala gårdsbasert biogassanlegg

Norway, est.2018

Presteseter er en stor og moderne gård som tilhører Lena Valle College. Gården fungerer som treningsområde for fremtidige bønder og drives med tanke på fremtiden. I 2018 installerte Antec en fullstendig fornybar biogassanlegg, basert på et enkelt reaktorsystem, med en løsning for kraft- og varmeproduksjon (CHP).
Dette gjør det mulig for gården å spare penger på energi samtidig som den produserer luktfri og effektiv biogjødsel fra sine egne kuer og grisemøkk. Gården er et utmerket eksempel på hvordan landbrukssektoren kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser.
Dette anlegget er et flott eksempel på sirkulær økonomi, som produserer lokal energi og kvalitetsbiogjødsel for bruk av lokalsamfunnet.