antec
Renewable Energy

A Natural Leap Forward

Antec builds and operates modern and highly efficient Biogas plants and turns local waste into value – in partnership with…

Antec samarbeider tett med ulike industrier for å omdanne deres organisk avfall til ulike verdifulle produkter. Sliter dere med avfallsproblemer, så har Antec den perfekte løsningen og kan bygge anlegg sammen!

Akvakultur
Fiskeensilasje og slam
Matindustri
Organisk matavfall
Avløpsanlegg
Avskilt slam
Dyrebønder
Dyregjødsel
Let’s talk cows

Deres partner for Avfall

Antec er en nøkkelferdig løsningspartner som navigerer biomasseeiere gjennom hele avfall-til-energi-prosessen. Vi bygger og driver høyytende biogassanlegg med biomasseeiere for å produsere etterspurt biogass, biometan og biogjødsel.
Ved å ha omfattende erfaring med å sette opp og drive fornybare biogassanlegg, vet Antec hvordan man setter opp et prosjekt for å lykkes med å navigere potensielle risikoer for å sikre et langsiktig strategisk partnerskap.
Våre erfarne team vil følge prosjektet sammen med dere fra start til slutt. La oss gjøre avfallet deres om til verdifulle ressurser!
Your Biomass Partner​

An Infinite Loop

Our purpose is to create our renewable future. By enabling an infinite loop of bioresources, we empower communities to minimize their planetary footprint and derive value from organic waste.

Our Journey

Antec received the Bioenergy Innovation Award in 2016, which is granted yearly by SINTEF, the Research Council, the Norwegian University of Life Sciences (NMBU), and Innovation Norway for the Best Green Technology Invention as a Future Solution.

En uendelig sirkel

Vårt formål er å skape vår fornybare fremtid. Ved å muliggjøre en uendelig sirkel av bioressurser, gir vi lokalsamfunn muligheten til å minimere fotavtrykket sitt, og skape verdi fra organisk avfall.

Vår reise

Antec mottok Bioenergy Innovation Award i 2016, som deles ut årlig av SINTEF, Forskningsrådet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Innovasjon Norge for beste grønn teknologioppfinnelse for vår nye type biogassreaktor.

Hvorfor Antec?

Biogass produseres ved hjelp av en teknologi som er 40 år gammel. Hos Antec innså vi at det måtte finnes en bedre tilnærming – et Naturlig Sprang Framover! Alle er enige: Europa og verden trenger flere biogassanlegg for å bli grønnere og mer energi uavhengige. Antec har «gjenoppfunnet» anaerob nedbrytning. Det handler om hastighet: både byggetakten og effektiviteten til biogassproduksjonen. Med Antec bygger du anleggene raskere, mye mer effektivt når det gjelder energiforbruk og produksjon, ved hjelp av våre «plug-and-play»-reaktorer.
01
Minimal oppholdstid
Antecs teknologi er mye raskere enn tradisjonelle anlegg. Gjennomsnittlig oppholdstid kan reduseres fra 30 dager til 8 dager.
02
Økt gassutbytte
Gjennomsnittlig 85% gassutbytte sammenlignet med tradisjonelle 60% gassutbytte innenfor samme tidsramme.
03
Lavere energiforbruk
Redusert energibehov for blanding og substratoppvarming. Ytterligere forbedringer ved å installere reaktorer inne i bygningene.
04
skalerbarhet
Teknologien er lett å skalere på grunn av dens modulære design, off-site produksjon og minimalt fotavtrykk.

Din partner for en nøkkelferdig løsning

Vi gir den korteste og mest komfortable veien fra avfall til energi. En problemfri rute.
Ved å bruke dataanalyse streber vi etter maksimal energiproduksjon ved å identifisere den ideelle substratblandingen.
Vårt interne biologirådgivningsteam følger nøye med på helsen til biofilmen for å sikre optimal ytelse.
For å bygge de mest moderne og effektive anleggene samarbeider vi med de beste partnerne innen teknologi, anskaffelse og konstruksjon, samt forvaltning av råvarer.
I våre fellesprosjekter samarbeider vi og bidrar med vår ekspertise innen kvalitetssikring av råvarer for riktig energi og biologi. Vi oppfyller forretningsmessige mål ved å sikre lønnsom avsetning.

Industriell kopiering av markedslederen innen fordøyelse: kua.

Antecs banebrytende biogassteknologi etterligner kuas fordøyelsessystem. Vi kombinerer plug-flow anaerob fordøyelse med biofilm med høyt overflateareal for å gi et ideelt miljø for bakterier å trives. Bruken av biofordøyelseskamre gir større kontroll over prosessen og høyere gassutbytte.
Vi industrialiserer og skalerer opp produksjonen vår. Ved siden av å selge teknologien vår bygger vi også hele produksjonsanlegg for biogass og biogjødsel. Ved å presse produksjonen opp og holde kostnadene nede, har vi som mål å bygge tusenvis av effektive, distribuerte biogassanlegg der avfallet er.

Vår teknologi i drift

Large - scale Industrial biogas plant

Storskala industriell biogassanlegg

10 Antec BioReactorer

Small - scale Industrial biogas plant

Småkala industriell biogassanlegg

3 Antec BioReactorer

Small-scale farm-based biogas plant

Småkala farm-basert biogassanlegg

1 Antec BioReactorer

Sammen Skaper Vi En Fornybar Energifremtid !

Ta kontakt for samarbeidsdiskjusjon.

Akvakultur

Fish ensilage & sludge

Akvakulturnæringen opplever intens regulatorisk og sosialt press for å redusere utslipp til sjøen og miljøet.
I den nærmeste fremtiden forventes det også at produksjonsanlegg til havs må samle inn sitt biologiske avfall (fiskeslam) i tillegg til siloen som allerede samles inn i dag, noe som vil resultere i en betydelig økning av biologisk avfall som trenger behandling.
Samtidig, fiskeslam og silo, mens de inneholder betydelige mengder energi, representerer også utfordringer når de brukes som råstoff i biogassproduksjon.
Antec BioConverters og fordøyelsessystemet er spesielt utviklet for å håndtere nitrogenet i biologisk avfall fra akvakulturnæringen. På grunn av den forbedrede bakterielle miljøet er systemet i stand til å fordøye større relative volumer av fiskeslam, og skaper dermed en ettertraktet vei for behandling av fiskeslam og fiskesilo.

Industrielle matvareselskaper

Organisk matavfall

Bruk av matavfall som biomasse i biogassproduksjon er en effektiv og bærekraftig måte å håndtere organisk avfall på samtidig som man genererer fornybar energi. Rent og organisk matavfall har høy energiinnhold, og i kombinasjon med andre typer biomasse utgjør det en god inngangsfaktor for biogassproduksjon.
Matavfall kan samles inn fra ulike kilder, inkludert matvareforedling, restauranter, supermarkeder og husholdninger. Dette inkluderer organiske materialer som kjøkkenrester, grønnsaksskall, ødelagt mat og rester. Før matavfallet går inn i biogassdigesteren, må det gjennomgå prebehandling for å øke effektiviteten av anaerob fordøyelse. Dette kan innebære knusing eller maling for å øke overflateområdet for mikrobiell aktivitet. Det er viktig å fjerne plast, aluminium, glass og andre urenheter.
Antec er interessert i å komme i kontakt med selskaper som har tilgang til matavfall, enten det er pretreated eller ikke.

Avløpselskaper

avløpsrester

Restene fra avløpsrenseanlegg (WWTP) anses hovedsakelig som en forpliktelse på grunn av de store mengdene slam som forblir etter behandlingsprosessene. Slammet tørkes vanligvis og transporteres bort.
Antec betrakter WWTP-slam som en viktig ressurs. Ved å bruke Antec BioConverters kan verktøy få flere fordeler:
  • dramatisk redusere mengdene slam som skal deponeres og transporteres
  • utvinne energi fra gjenværende organiske stoffer i avløpsvannet
  • bruke biogass til interne formål ved anlegget (oppvarming)
  • produsere energi og drivstoff for lokalsamfunnene
  • fange opp næringsstoffer fra den næringsrike gjødsla og produsere gjødsel
  • oppnå kortest mulig oppholdstid i AD-prosessen (5-7 dager sammenlignet med 20 dager i CSTRs)

Dyreoppdrettere

Dyregjødsel

Ved kjernen av Antecs virksomhet er vårt forhold til omkringliggende bønder. En symbiotisk utveksling mellom biogassanlegget og bondene gjør ku-møkk til en verdifull ressurs.
Bøndene leverer ku-møkka til biogassanlegget og får til gjengjeld næringsrik biogjødsel – som overgår tradisjonell møkk og reduserer behovet for kunstgjødsel. Dette forbedrer ikke bare avlingene, men dyrker også sunnere og mer robuste jordarter.
Utover landbruksfordelene tar vi hånd om logistikken. Bøndene pådrar seg ikke lenger kostnader ved transport av møkk til eksterne lagringsfasiliteter; biogassanlegget tar seg av det. Dette effektiviserer ikke bare driften, men bidrar også til betydelige kostnadsbesparelser.
Miljøvern er kjernen i vårt tilbud. Ved å utvinne nesten all metan fra møkka, reduserer vi betydelig miljøavtrykket av landbrukspraksis. Sammen smir vi en bærekraftig fremtid der jordbruk og økologi harmoniserer for både bøndene og planetens velstand.