antec

Bærekraft

Installert kapasitet
0 GWH
Tonn estimert avfall behandlet årlig
0 +
Tonn estimert gjødsel produsert årlig
0 +
Tonn CO2 fanget
0 +

Bærekraft

La oss snakke om kyr.

Det er en paradoks! Verden ønsker rene energikilder for å drive overgangen til bærekraft, samtidig som matavfall brennes eller blir liggende og råtne, gjødsel og avløpsvann renner ut i elver og hav, og legger til vår allerede skremmende miljøkrise.
Det er på tide at vi anerkjenner hva biologisk avfall kan gjøre for lokale og globale samfunn. Hvordan vi kan gå fra problemet med å drukne i bioavfall til muligheten: hvordan vi kan gjøre samfunn (energi) selvstendige i hvert hjørne av verden.
Let’s talk cows
Inspired by nature

Inspirert av naturen

Når kua kun bruker 2 dager på å bryte ned maten og omdanne den til energi, syntes vi det var unødvendig at en biogassreaktorer skulle bruke opptil 30-40 dager på samme prosess.

Vår bio-teknologi er inspirert av verdensmesteren i effektiv energikonvertering – Bos Taurus, bedre kjent som kua.

Du lurer kanskje på hva kyr har med fornybar energi å gjøre. Alt, sier vi. I omtrent et tiår har vi designet og perfeksjonert prosessen som behandler bioavfall på samme måte som kyr fordøyer maten sin på.
Ved å etterligne naturens egne underverker tar våre bio-reaktorer vare på energien og de knappe næringsstoffene som finnes i organisk materiale, og gjør dem effektivt om til ressurser vi trenger for å bygge en bærekraftig fremtid.

Velstand, ikke avfall

For oss er det ikke noe som heter bortkastet bioavfall. Vi ser en uendelig sirkel av verdifulle bioressurser.
Vi ønsker å gjøre det mulig for folk å benytte samfunnets bioressurser, slik at de kan gjødsle jorden sine, få energi til hjemmene sine, få drivstoff til kjøretøyene sine, og nyte et godt liv på en sunnere planet.
Vi skaper den fornybare fremtiden for lokale samfunn
Wealth, not waste

Sirkularitet i fokus

Fornybar energi fra avfall. Det er den perfekte løsningen på to store problemer verden står overfor: den voksende avfallshaugen og energikrisen. Hva er de sirkulære fordelene med Antec-metoden?
All organic waste is degradable

Alt organisk avfall er nedbrytbart

Vi skaper en ideell biomassekombinasjon for miksetanken sammen med kunden, basert på tilgjengelig biomasse. Antecs innovative energi reaktorer yter best når tørrstoffinnholdet er mellom 5 og 15 %. Vi oppfordrer til bruk av lokal biomasse og at ulike typer masse oppbevares i ulike buffertanker.
I bio-reaktorene innmates biomasse fra de ulike buffertankene. Biomassen varmes og forflyttes fremover. Ny biomasse pumpes inn i reaktorene hver time, og den behandlede biomassen holdes i bio-reaktoren i 7 dager, alt avhengig av substrat type. Den fornybare biogassen samles opp i reaktorens topp og føres til avsvovling, tørkes og oppgraderes til nødvendig kvalitet. Biomassen som kommer fra bio-reaktoren er nesten metanfri, luktfri og kan brukes som toppgjødsel av bønder som trenger næringsrik jord.

Fornybar biogass, grønn CO2 og biogjødsel

Metanet blir fjernet fra det organiske materialet under behandling i bio-reaktoren. Før omdanningen til grønn energi, hentes den fornybare biogassen ut av reaktoren og tørkes og renses for urenheter.
Fornybar biogass brukes til å generere kraft og varme ved å passere via en gassmotor, hvor kjølevannet varmes opp og kan brukes til oppvarming. Biogass omdannes til drivstoff i større anlegg. Biogass, enten det er komprimert (CBG) eller flytende (LBG), er fremtidens drivstoff for tunge kjøretøy, anleggsmaskiner og båter.
I løpet av produksjonsprosessen kan CO2 fanges opp og omdannes til grønn CO2, som deretter kan brukes i drivhus for matproduksjon. Salg av oppgradert biogass og CO2 er viktige inntektskilder i en lønnsom biogassproduksjon.
More valuable products

Flere verdifulle produkter

Etter å ha utvunnet gasser til ulik bruk, sitter man igjen med en masse kjent som «biorest» eller «biogjødsel» på fagspråk.
Biogjødsel, som har egenskaper som kan sammenlignes med dyremøkk, kan også brukes i økologisk landbruk. Det forbedrer jordnæringen og minimerer dermed etterspørselen etter gjødsel. I tillegg lagres karbon i jorda.
Norske biogassanlegg produserer opptil 600 000 tonn flytende biogjødsel hvert år, som kan brukes direkte i landbruket eller som en komponent i handelsgjødsel, kompost eller hagejord.

I samsvar med bærekraftsmålene.

Target 7.2

Target 11.6

Target 12.2

Target 13.2

Håndtering av avfallsproblemet

Verden genererer 2,2 milliarder tonn søppel årlig, og organisk avfall utgjør omtrent halvparten. Konservative anslag indikerer at minst 33 prosent av dette ikke er forvaltet på en miljømessig sikker måte. Innen 2030 vil planeten generere minst 5 milliarder tonn organisk avfall fra mennesker og dyr hvert år.
Tackling the waste problem
Ensuring energy security

Sikre energisikkerhet

Moderne fornybar bioenergi er en essensiell kilde til fornybar energi. Bidraget til det totale energibehovet fra bioenergi er fem ganger høyere enn fra vind og solceller til sammen.

Kutte karbon med biogjødsel

Den fornybare biogassen som utvinnes i biogassproduksjonsprosessen bidrar til å returnere organisk karbon til jorda og reduserer etterspørselen etter den karbonintensive produksjonen av mineralgjødsel.
Cutting carbon with biofertilizer ​